01
  • Digital strategi
    #service
    CONTINUE

Digital strategi

Den digitala strategin är navet i marknadsföringsprocessen. Den är ett levande dokument som man ständigt måste analysera, stämma av och omarbeta. De verktyg ni får av Rockin5 gör att ni själva kan uppdatera företagets strategier efterhand, så att dokumentationen alltid är aktuell. Målen arbetas fram gemensamt under en workshop. På grundval av strategin kan man sedan ta fram en preliminär årsplan för kampanjer och publicering.

Rockin5 hjälper dig att ta fram en digital strategi som ger dig och ditt företag framgång i digitala och sociala kanaler. En digital strategi hjälper dig att sätta mål och att uppnå dem, men är även ett dagligt stöd för att veta att du gör rätt saker i dina digitala kommunikationskanaler.

Framtagandet av strategin sker gemensamt med kunden, och kan med fördel kombineras med en workshop där alla medarbetare inom kommunikation och ledning gemensamt arbetar fram de olika målen. Därefter är det enkelt att ta fram en preliminär årsplan för publicering.

Rockin5 kan dessutom hjälpa till med att fram hashtaggstrategier och sökoptimering för inlägg på sociala medier.

En strategi måste ständigt omprövas och utvecklas. De verktyg ni får av Rockin5 gör att ni själva kan uppdatera företagets strategier efterhand, så att dokumentationen alltid är aktuell. Skicka ett mail till rockon@rockin5.com så klurar vi lite tillsammans på vad just din organisation behöver.

SÖKOPTIMERA SOCIALA INLÄGG

När allt större del av sökningarna på nätet sker inom sociala nätverk gäller det att optimera inläggen så att rätt personer hittar dem. Läs mer om sökoptimering här.

VAD VILL DU EGENTLIGEN?

Näst efter sökoptimering så är en avslutande call-to-action det viktigaste i all digital kommunikation och marknadsföring. Lär dig mer om call-to-actions här.

BÖRJA MED EN ÖVERSYN

Under 2020 kan du beställa en översyn av företagets sociala medier. Med enkla grepp kan du öka försäljningen, höja kvaliteten på kundservice och engagera följarna i de sociala kanalerna. Spana in erbjudandet här.