Låt hashtaggarna jobba för dig

Det är viktigt att välja rätt hashtaggar, särskilt på Instagram och Twitter. Hashtaggarna fungerar nämligen som sökverktyg och gör att dina inlägg blir lättare att hitta samt får en bredare spridning. 

En hashtagg börjar alltid med tecknet # och följs av ett ord eller en hel fras. Det får inte finnas några mellanslag i taggen, då bryts den och fungerar inte alls. Så '#god jul' fungerar inte utan blir bara hashtaggen #god. Istället ska du skriva ihop orden så här: #godjul

Nu kommer de som söker på hashtaggen #godjul att kunna hitta just ditt inlägg på temat när de söker på Twitter och Instagram. 

Tänk på att välja populära taggar för att få mesta möjliga spridning. Har du Content Ready to Go så har vi redan sökt fram och valt ut de mest använda hashtaggarna åt dig. Du slipper alltså att göra denna research själv och sparar därmed oceaner av tid. 

Läs mer om Content Ready to Go här!

Det är också smart att ta fram en eller flera hashtaggar som får representera just ditt varumärke. Det är guld värt att äga en egen hashtag och göra den populär att använda även för andra på sociala medier. Rockin5 hjälper dig gärna med att ta fram en eller flera specialtaggar för ditt företag och ditt varumärke. Kontakta meta@rockin5.com för mer information.